[Infographics] Lý Do Không Nên Đi Máy Bay Vào Chủ Nhật

Một nghiên cứu chỉ ra rằng chủ nhật là ngày tệ nhất để đặt chuyến bay và chúng ta có lý do để không nên đi máy bay vào ngày này.

Lý do không nên đi máy bay vào chủ nhật