MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  • Quyền quyết định chấp nhận hay từ chối cấp thị thực là đặc quyền của cơ quan Lãnh Sự, chúng tôi không cam kết về kết quả xin thị thực hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với các trường hợp trì hoãn trong quá trình xét duyệt.
  • Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, PAPO VISA không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này. 

SỞ HỮU BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Thông tin, hình ảnh trên website thuộc quyền sở hữu của PAPO VISA. Việc sử dụng bất kỳ nội dung nào với mục đích thương mại hoặc nhân danh đối tác thứ ba phải được PAPO VISA chấp thuận trước bằng văn bản.