Tìm kiếm
Close this search box.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

NHỮNG LOẠI THÔNG TIN NÀO PAPO VISA SẼ TIẾP NHẬN KHI THỰC HIỆN DỊCH VỤ?

Chúng tôi xử lý thông tin Quý khách cung cấp cho mục đích thực hiện dịch vụ bao gồm:

1- Họ tên

2- Ngày tháng năm sinh

3- Địa chỉ

4- Địa chỉ email

5- Số điện thoại

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN TỪ QUÝ KHÁCH NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi thu thập thông tin của Quý khách khi Quý khách sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi sẽ thu thập thông tin của Quý khách thông qua Web-Chat, thư điện tử, điện thoại hoặc khi Quý khách cung cấp thông tin sử dụng dịch vụ trên website của chúng tôi.

THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin Quý khách cung cấp sẽ được sử dụng để:

  • Liên hệ tư vấn và thực hiện dịch vụ.
  • Hỗ trợ Quý khách theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ.
  • Cung cấp cho Quý khách các dịch vụ kèm theo mà Quý khách yêu cầu như dịch vụ chuyển phát nhanh.
  • Hỗ trợ Quý khách sau khi sử dụng dịch vụ.

CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH VỚI AI?

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của Quý khách với bên thứ ba nếu chưa nhận được sự đồng ý từ Quý khách. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên lạc của Quý khách với đối tác của chúng tôi nếu cần để phục vụ cho việc sử dụng các dịch vụ kèm theo mà Quý khách đã yêu cầu; ví dụ như dịch vụ chuyển phát nhanh.

Chúng tôi có thể chỉ cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp thật sự cần thiết sau đây:

  • Khi có sự yêu cầu của cơ quan chức năng với mục đích phục vụ pháp luật.
  • Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.
  • Trong tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ an toàn cá nhân cho các thành viên của PAPO VISA.

Dịch vụ mà bạn có thể cần đến khi xin visa

DỊCH VỤ HỘ CHIẾU TẠI TPHCM

Chúng tôi đang là đơn vị hỗ trợ và làm thay các thủ tục hộ chiếu uy tín tại TPHCM. Hãy liên hệ ngay hôm nay