Điều khoản sử dụng

Khi Quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc Quý khách đã chấp thuận các điều khoản này. Thông tin trên website có thể được cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo trước. Do đó, nếu Quý khách tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi về Chính sách và Điều khoản đã được đăng tải có nghĩa là Quý khách chấp nhận những thay đổi này.

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 20 tháng 11 năm 2020.

QUYỀN LỢI CỦA QUÝ KHÁCH

Quý khách có quyền hạn nhất định liên quan đến thông tin cá nhân mà Quý khách đã cung cấp khi sử dụng các dịch vụ. Các quyền này bao gồm:

  • Quyền được thông báo cách thức sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách.
  • Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Quý khách.
  • Quyền điều chỉnh nếu thông tin cá nhân của Quý khách không chính xác.
  • Quyền xóa thông tin cá nhân của Quý khách. 
  • Quyền hạn chế xử lý thông tin cá nhân của Quý khách.
  • Quyền di chuyển dữ liệu.
  • Quyền phản đối cách sử dụng đối với thông tin cá nhân của Quý khách.

KHIẾU NẠI

Nếu Quý khách cảm thấy những thông tin cá nhân của mình được xử lý không chính xác hoặc có bất kỳ khiếu nại nào về việc xử lý thông tin cá nhân, Quý khách có quyền khiếu nại

Quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng bằng cách truy cập phần Giới thiệu về chúng tôi trên website của PAPO VISA.