Cập Nhật Tình Hình Tiếp Nhận Hồ Sơ Xin Visa 462

Cập nhật ngày 5/7/2022

Chỉ sau 5 ngày mở cổng đăng ký visa 462 – Work And Holiday Visa vào ngày 1/7/2022 thì hệ thống tiếp nhận hồ sơ cho quốc tịch Việt Nam đang tạm thời đóng cửa để xử lý vì số lượng đăng ký đang tăng nhanh.

Cùng với Việt Nam, hồ sơ của các nước Brazil, Ecuador, Mongolia cũng đang tạm ngừng.

PAPO sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có thông báo mới.

Nguồn: Bộ Di trú Úc