Thời gian lưu trú

Có thể lên đến 3 tháng.

Thời gian xét duyệt

Do những hạn chế của dịch Covid-19, việc xử lý đơn xin visa sẽ bị chậm trễ hơn so với trước đây.Thời gian xét duyệt trung bình là 20 ngày và có thể kéo dài hơn.

Với visa này, bạn có thể

  • Thương lượng hoặc ký kết hợp đồng thương mại.
  • Tham gia hội nghị, hội thảo.

Điều kiện

  • Không đến Úc để làm việc, bán hàng hóa hoặc dịch vụ.
  • Bạn phải ở bên ngoài nước Úc trong thời gian hồ sơ đang được xét duyệt.

Hỗ trợ dịch vụ visa

Nếu bạn đang gặp những khó khăn, vướng mắc về visa công tác Úc, bạn có thể liên hệ với PAPO VISA, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ để bạn đến Úc một cách an toàn và thuận lợi nhất!