Những Thông Tin Có Trên Visa Du Lịch Úc

Visa du lịch Úc được cấp đúng là điều tuyệt vời, bạn đang nghĩ đến nước Úc xinh đẹp với những ngày nghỉ dưỡng thú vị phải không nào? Thật đáng để mong đợi!  

Thế nhưng, đây mới là điều quan trọng nhất, hãy dành ít phút để kiểm tra lại những thông tin có trên visa du lịch Úc mà bạn đang cầm trên tay!

Những nội dung cần kiểm tra sau khi nhận visa du lịch Úc

Thông tin cơ bản của đương đơn

 • Tên
 • Ngày tháng năm sinh
 • Số hộ chiếu

Những nội dung cần lưu ý trên visa du lịch Úc

 • Visa Stream: Tourist / Diện thị thực: Du lịch
 • Visa Grant Date: 03 May 2018 / Ngày cấp thị thực: 03/05/2018
 • Stay For/Until: 3 Month(s) / Thời hạn lưu trú: 3 tháng
 • Entries: Single / Bạn chỉ được đến Úc 1 lần
 • Last Date to Arrive: 03 August 2018 / Bạn phải có mặt tại nước Úc trước ngày 03/08/2018
 • Conditions: / Những điều kiện:
 • 8101 – NO WORD / Điều kiện 8101 – KHÔNG CHO PHÉP LÀM VIỆC
  • Bạn không được làm việc tại Úc.
  • Điều này có nghĩa là khi ở Úc, bạn không được làm công việc có trả lương.
 • 8201 – MAX 3 MONTHS STUDY / Điều kiện 8101 – KHÔNG HỌC QUÁ 3 THÁNG
  • Khi ở Úc, bạn không được tham gia vào bất kỳ khóa đào tạo hoặc nghiên cứu nào có thời hạn quá 3 tháng.

Kiểm tra thông tin chi tiết trên visa du lịch Úc như thế nào?

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết và những điều kiện của visa Úc vào bất cứ lúc nào trên VEVO – đây là từ viết tắt của Visa Entitlement Verification Online – Hệ thống xác minh thị thực trực tuyến.

Bạn cần đăng nhập những thông tin sau: 

 • Số cấp visa hoặc Số giao dịch với Bộ Di trú Úc, và
 • Hộ chiếu của bạn hoặc Thông tin Thẻ di trú.

——–

Những thông tin hiển thị trên visa vô cùng quan trọng, nếu nội dung sai lệch sẽ làm ảnh hưởng đến chuyến đi Úc sắp tới của bạn. Do đó, khi nhận được visa, hãy dành chút ít thời gian kiểm tra để kịp thời điều chỉnh ngay khi có thiếu sót nhé!