Be Your Right Hand

Miễn Phí Xin Visa Du lịch Úc Trong Năm 2022

Mục Lục

Chính phủ Australia sẽ hoàn trả phí làm thị thực nhập cảnh (Visa Application Charge – VAC) đối với khách du lịch, thông qua Bộ Nội vụ.

Điều kiện để được miễn phí visa du lịch Úc

Bạn có thể nộp đơn xin visa du lịch (subclass 600) mà không phải trả phí visa (AUD $145) nếu:

 • Bạn đã trả phí visa nhưng chưa nhập cảnh Úc được vì dịch Covid-19.
 • Bạn đang ở bên ngoài nước Úc.
 • Bạn đang giữ hoặc trước đây đã có visa du lịch Úc (subclass 600).
  • Visa được cấp bên ngoài nước Úc trước ngày 21/03/2020.
  • Visa hết hạn hoặc sắp hết hạn từ ngày 20/3/2020 đến 30/6/2022.
  • Là diện visa nhập cảnh nhiều lần.
  • Hoặc visa nhập cảnh một lần nhưng không được sử dụng để đến Úc.

Làm thế nào để được hoàn trả lệ phí visa du lịch Úc?

Bạn phải nộp hồ sơ xin visa qua immiAccount trước ngày 31/12/2022 để được miễn phí visa theo chính sách ưu tiên này.

Đồng thời, khi thông tin vào form khai trực tuyến, bạn phải ghi rõ rằng bạn đã có visa du lịch trước đây bị ảnh hưởng bởi các hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19. 

Lưu ý:
 • Bạn chỉ có thể nộp đơn xin miễn trừ VAC một lần. Bạn không đủ điều kiện để được miễn lần thứ hai, ngay cả khi chúng tôi từ chối thị thực của bạn.
 • Phải thể hiện được bạn là người thanh toán phí visa lần trước.
 • Chính sách này không áp dụng cho khách du lịch Úc thường xuyên.

Nguồn: Bộ Nội vụ Úc

Moon Nguyễn
Moon Nguyễn