Visa Du Lịch Úc Có Được Đi Làm Không?

Visa Úc (subclass 600) là loại visa được cấp cho đương đơn đi Úc với mục đích du lịch, công tác và thăm thân.

Theo đó, diện du lịch cho phép người sở hữu visa đi du lịch, thăm người thân, học tập đào tạo ngắn hạn không quá ba tháng.

Visa du lịch Úc có được đi làm không?

Kèm theo thị thực du lịch Úc có một điều kiện cần lưu ý, đó là ĐIỀU KIỆN 8101 – NO WORK.

 • Bạn không được phép làm việc tại Úc.
 • Điều này có nghĩa là khi ở Úc, bạn không được làm công việc có trả lương.

Theo quy định của Cục Di trú Úc dành cho trường hợp đã có thị thực du lịch, bạn chỉ có thể:

 • Làm việc không lương và nếu đang học ở trường đại học ngoài nước Úc, bạn chỉ được làm công việc nghiên cứu.
 • Bạn có thể xem người khác làm việc, miễn là bạn không tự mình làm công việc đó.

Trường hợp nào được phép làm việc khi đang có visa du lịch Úc?

Để xin phép quyền làm việc tại Úc, hãy đính kèm tường trình về trường hợp của bạn với đơn xin visa và những giấy tờ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ Úc.

Nếu hoàn cảnh của bạn thay đổi sau khi bạn đến Úc thì bạn cần phải nộp đơn xin thị thực du lịch mới để yêu cầu quyền làm việc.

Bạn cần phải chứng minh:

 • Hiện tại bạn đang gặp khó khăn về tài chính.
 • Bạn hoặc thành viên trong gia đình bạn có thể cần sự giúp đỡ của Chính phủ.
 • Bạn có lý do cá nhân để làm việc tại Úc như bị tai nạn nghiêm trọng hoặc bệnh tật.
 • Vì một lý do bất khả kháng nào đó mà bạn hoặc gia đình không thể trở về nhà ngay lập tức.

Ngoài ra, vẫn có những công việc không được trả lương và bạn cũng không cần sự cho phép:

 • Làm việc thiện nguyện.
 • Làm việc trực tuyến phục vụ cho công việc ở quốc gia của bạn.
 • Làm phụ việc nhà ngắn hạn hoặc chăm sóc thành viên trong gia đình.

——–

Tóm lại, visa du lịch Úc không cho phép bạn được đi làm và quy định này có thể được thông báo ngay trên kết quả visa với cụm từ 8101-NO WORK.

Có một số trường hợp ngoại lệ nhưng tất cả tùy thuộc tình hình thực tế của bạn và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Cơ quan xử lý hoặc Bộ trưởng.