Úc Thay Đổi Phí Sinh Trắc Học

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin visa Úc – VFS Global Úc đã có thông báo:

Bắt đầu từ ngày 18/4/2022, phí dịch vụ sinh trắc học sẽ là 439.000 VNĐ. Tức là tăng thêm 24.000 VNĐ so với mức phí trước đây (415.000 VNĐ) và được áp dụng đối với tất cả các diện thị thực Úc.

Ngoài ra, những yêu cầu khác về thủ tục lấy sinh trắc học đều không thay đổi.

Nguồn: VFS Global Australia