Quy Định Về Phòng Ngừa Covid-19 Của VFS Ý

Trung tâm tiếp nhận thị thực Ý (VFS Global Italy) đã đưa ra một số quy định về phòng ngừa Covid-19.

Theo đó, bạn cần phải:

  • Đặt lịch hẹn online và đem theo thư xác nhận lịch hẹn trước khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ Ý (VFS Global Italy).
  • Thực hiện thông điệp 5K (Khoảng cách – Khẩu trang + Kính – Khử khuẩn – Không tụ tập – Khai báo y tế) theo quy định của Chính phủ. Bạn cũng sẽ được kiểm tra nhiệt độ và khai báo thông tin y tế.

Nguồn: VFS Global Italy