Be Your Right Hand

Quy Định Về Phòng Ngừa Covid-19 Của VFS Global Úc Tại TP.HCM

Mục Lục

Trung tâm tiếp nhận thị thực Úc tại TP. Hồ Chí Minh (VFS Global) đã đưa ra một số quy định về phòng ngừa COVID-19.

Theo đó, tất cả các khách hàng khi đến giao dịch. thực hiện dịch vụ tại Trung tâm cần chuẩn bị trước những giấy tờ sau đây:

  • Xác nhận đã tiêm chủng ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với vaccine 2 liều, ít nhất 14 ngày sau khi tiêm), HOẶC
  • Giấy chứng nhận phục hồi F0 do các Trung tâm Y tế cấp, nếu là người đã bị nhiễm COVID-19 và bình phục dưới 6 tháng.

Khai báo sức khỏe và đeo khẩu trang thường xuyên cũng sẽ được áp dụng tại Trung tâm này.

Nguồn: VFS Global Australia

Moon Nguyễn
Moon Nguyễn