Lãnh Sự Quán Úc Tại TP.HCM Thông Báo Nghỉ Lễ 30/4 Và 1/5 Năm 2022

Lãnh Sự Quán Úc Tại TP.HCM Thông Báo Nghỉ Lễ 30/4 Và 1/5 Năm 2022

Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây:

  • Ngày 2/5/2022 – Thứ Hai – Nghỉ bù ngày lễ Chiến Thắng 30/4.
  • Ngày 3/5/2022 – Thứ Ba – Nghỉ bù ngày Quốc tế Lao động 1/5.  

Ngày 4/5/2022: Tổng Lãnh Sự Úc tại TP.HCM làm việc bình thường.

 

Mục Lục