[Infographics] Hộ Chiếu Online – Cách Cập Nhật Thuê Bao Chính Chủ Qua Ứng Dụng MyMobiFone

Quy trình làm hộ chiếu online gồm có 5 bước, và trong bước đầu tiên là phải liên kết được số thuê bao di động chính chủ với thông tin cá nhân.

Trong phạm vi bài viết này, PAPO chỉ nêu cách thức thực hiện dành cho mạng Mobi – ứng dụng MyMobiFone.

Cách Cập Nhật Thuê Bao Chính Chủ Qua Ứng Dụng MyMobiFone