Hết Suất Visa 462 Của Năm 2021

Theo thông tin từ Bộ Di trú Úc, visa 462 – visa làm việc và du lịch Úc (Work and Holiday Visa) dành cho quốc tịch Việt Nam đã nhận đủ số lượng hồ sơ và chính thức đóng chương trình năm 2021.

Visa 462 năm 2022 dự kiến sẽ được mở tiếp vào ngày 01/07/2022 với 1.500 chỉ tiêu.

PAPO sẽ thông báo ngay khi có thông tin mới từ Bộ Di trú Úc.

Nguồn: Bộ Di trú Úc