Đức Tạm Thời Công Nhận Mẫu Hộ Chiếu Mới Của Việt Nam

Đức tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam
Đức tạm thời chấp nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 19/08/2022 từ Đại Sứ quán Đức tại Việt Nam, Chính phủ nước này tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam.

Visa Đức sẽ được cấp với điều kiện là nơi sinh phải được bổ sung vào hộ chiếu bìa màu xanh tím than. Riêng thị thực nhiều năm loại C tạm thời bị dừng lại cho đến khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, đây chỉ là một giải pháp tạm thời. Chính phủ Đức cho biết sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và cũng như các đối tác Schengen.

Nguồn: Đại Sứ quán Đức