Đặt Lịch Hẹn Nộp Hồ Sơ Visa Ý Năm 2022

Hồ sơ xin visa Ý yêu cầu nộp trực tiếp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ VFS Global.

Đương đơn bắt buộc phải đặt lịch hẹn trước khi nộp hồ sơ.

Thời gian: từ 8h30 – 15h vào các ngày thứ 2, 4, 6.

Bạn có thể chọn dịch vụ ngoài giờ trong khung thời gian từ 15h – 17h với mức phí là 𝟯𝟵𝟬.𝟬𝟬𝟬/hồ sơ.

Nguồn: VFS Global Italy