Cấp Hộ Chiếu Mẫu Mới Từ Ngày 1/7/2022

Hôm nay ngày 1/7, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam.

Hộ chiếu cũ đã được cấp trước ngày 1/7 vẫn tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Còn hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7 thì không có giá trị.

Hiện tại, hộ chiếu sẽ được cấp theo 2 cách thức: 

  • Trực tuyến – thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an.
  • Trực tiếp – đăng ký và nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu như trước đây.

Nguồn: Zing