Cách sử dụng hộ chiếu khi mang song tịch Việt Nam – Canada

Khi bạn có cả hai quốc tịch Việt Nam và Canada, việc sử dụng hộ chiếu sẽ phụ thuộc vào quy định của quốc gia bạn đang muốn nhập cảnh.

Nếu muốn sử dụng hộ chiếu Canada để về Việt Nam

Để vào Việt Nam, bạn cần làm thủ tục miễn thị thực Việt Nam. Mỗi lần nhập cảnh, bạn chỉ được lưu trú tại Việt Nam không quá 6 tháng.

Lưu ý rằng khi nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Canada, bạn cũng phải xuất cảnh bằng hộ chiếu Canada để tránh việc ở quá hạn 6 tháng, dẫn đến việc bị phạt và có thể bị đưa vào blacklist, điều này sẽ làm cho việc xin miễn thị thực trong tương lai trở nên khó khăn.

Tránh tình huống sử dụng hộ chiếu Canada để nhập cảnh Việt Nam và sau đó sử dụng hộ chiếu Việt Nam để xuất cảnh, điều này không tuân theo quy định và có thể gây ra vấn đề với việc xuất cảnh.

Nếu bạn có kế hoạch ở Việt Nam lâu hơn 6 tháng, bạn cần sử dụng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh và xuất cảnh.

Cách sử dụng hộ chiếu khi mang song tịch Việt Nam - Canada

𝐍𝐞̂́𝐮 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦

Khi bạn xuất cảnh từ Canada, bạn nên sử dụng hộ chiếu của quốc tịch Việt Nam.

Trong trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, bạn cũng cần sử dụng hộ chiếu Việt Nam. Khi xuất cảnh từ Việt Nam, bạn cần sử dụng hộ chiếu của Việt Nam, và bạn cũng nên mang theo hộ chiếu Canada để có thể chứng minh rằng bạn có quyền nhập cảnh vào Canada.

Khi trở lại Canada, bạn cần sử dụng hộ chiếu của quốc tịch Canada.

Mục Lục